حوزه درگاه سازمانی

خدمات مشاوره مدیریت و راه‌اندازی درگاه (پورتال) سازمانی در شرکت سیستم آوران صدرا شامل بخش‌های زیر است:

 •  آموزش و پژوهش
  • سمینار آموزشی آشنایی با لایفری
  • دوره آموزشی کاربری لایفری (Liferay)
  • دوره آموزشی سفارشی‌سازی لایفری (Customizing Liferay)
  • دوره آموزشی مدیریت درگاه سازمانی (ویژه مدیران و مهندسان فناوری اطلاعات)
  • کارگاه آموزشی انتخاب پلتفرم مناسب برای راه‌اندازی درگاه سازمانی
 •  پیاده‌سازی
  • تحلیل، طراحی و پیاده‌سازی درگاه سازمانی مبتنی بر لایفری
  • نگهداری فنی و محتوای پورتال‌های سازمانی مبتنی بر لایفری
  • طراحی و پیاده‌سازی خدمات الکترونیکی مبتنی بر لایفری
 •  مشاوره و نظارت
  • مشاوره در حوزه پورتال‌های سازمانی مبتنی بر لایفری
  • نظارت بر اجرایی‌سازی پورتال‌های سازمانی

در همین رابطه:

برای ارتباط با بخش مشاوره با نشانی support [at] sasadra [dot] com تماس بگیرید.