حوزه شبکه اجتماعی

یکی از روندهای قابل توجه در حوزه فناوری اطلاعات، گسترش ضریب نفوذ اینترنت در میان جوانان ایرانی است. دسترسی همگانی به اینترنت و دریافت خدمات بدون توجه به مقیاس‌های مکانی و زمانی، پیام‌آور شکل‌گیری یک جهان جدید با بستر شبکه جهانی اینترنت می‌باشد. جهانی که بعضی از دانشمندان آن را جهان مبتنی بر فناوری اطلاعات یا جهان الکترونیکی نامیده‌اند. به عنوان نمونه، رشد شبکه‌های اجتماعی مجازی، نشانه‌ای از شکل‌گیری یک جامعه مجازی با بستر اینترنت است. یک جامعه مجازی یا جامعه سایبری دربرگیرنده تمام ساحت‌های فرهنگی، دینی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌باشد. در حقیقت، جامعه مجازی، یک فضای اجتماعی چندفرهنگی و چنددینی است که دارای اکثر کارکردهای اقتصادی، سیاسی و مذهبی نیز می‌باشد. فضایی که نمی‌توان نسبت به آن بی توجه بود زیرا پیامدهای تفکری، اعتقادی و رفتاری آن در زندگی روزمره انسان‌ها نمایان است. به عبارت دیگر، شبکه‌های اجتماعی مجازی به عنوان یک رسانه اجتماعی نوظهور، بستر ارزشمندی را برای تولید، کنترل، نشر و جریان محتوای دیجیتالی فراهم کرده‌اند. ارزش افزوده حاصل از خدمات اجتماعی وب ۲٫۰ بالاخص شبکه‌های اجتماعی مجازی، موجب سرمایه‌گذاری قابل توجه کشورهای فراصنعتی به این رسانه اجتماعی مدرن شده است. از آنجایی که شبکه‌های اجتماعی مجازی یکی از رسانه های نوظهور در قرن اخیر محسوب می‌شوند لذا یکی از امکانات مهم در جنگ نرم به حساب می‌آیند.آلفرسکو به عنوان نمونه، امروزه شبکه اجتماعی فیس‌بوک www.facebook.com که مورد توجه شدید دولت امریکا می‌باشد، با رشد انفجاری‌اش تبدیل به نماد اول شبکه‌های اجتماعی مجازی شده است. تنها از اواخر سال ۲۰۰۸ تا اواخر سال ۲۰۱۰ یعنی در عرض دو سال کاربران شبکه اجتماعی فیس بوک از حدود ۱۰% کاربران اینترنت به حدود ۴۰% کل کاربران اینترنت رشد کرده است. این درحالی است که کل کاربران اینترنت تا ۲ دسامبر ۲۰۱۰ ، ۱٫۹۶۷ میلیارد نفر می‌باشد. بنابراین می‌توان محاسبه کرد که فیس‌بوک به تنهایی، میلیون‌ها ‌نفر عضو (جمعیت) دارد. با این رشد تا کمتر از ۲ سال دیگر کل کاربران اینترنت به جامعه مجازی فیس‌بوک می‌پیوندند. نکته بسیار قابل توجه، اینکه ایرانی‌ها یکی از پرمخاطب‌ترین کاربران این شبکه اجتماعی مجازی هستند. کنش‌ها و واکنش‌های افراد در شبکه‌های اجتماعی مجازی را می‌توان از دیدگاه‌های متعددی (اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، دینی، فرهنگی و . . .) تحلیل، بررسی و تفسیر کرد. به عنوان مثال، از منظر هوش رقابتی، مشاهده می‌شود که گسترش شبکه‌های اجتماعی مجازی موجب تغییر در رفتارهای اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی در حوزه بازاریابی و مدیریت روابط مشتری شده است. مصداق این سخن، ظهور مقولاتی همچون تبلیغات و بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی مجازی همچون کسب‌وکار اجتماعی یا بازاریابی اجتماعی می‌باشد. به عقیده صاحب‌نظران علوم اقتصادی، شبکه‌های اجتماعی مجازی به عنوان یک رسانه اجتماعی نوظهور در حال ایجاد تغییراتی در کسب‌وکار هستند. به عبارت دیگر، شبکه‌های اجتماعی مجازی با فراهم کردن بسترهای ارتباطی و تعاملی مدرن موجب پیدایش رفتارهای اقتصادی مدرن شده‌اند.

خدمات مشاوره مدیریت و راه‌اندازی شبکه اجتماعی سازمانی در شرکت سیستم آوران صدرا شامل بخش‌های زیر است:
• آموزش و پژوهش
– برگزاری سمینارهای آموزشی محاسبات اجتماعی (Social Computing)
– برگزاری سمینارهای آموزشی شبکه اجتماعی و کاربردهای آن
– برگزاری کارگاه های آموزشی تحلیل شبکه اجتماعی (SNA)
– دوره آموزشی طراحی شبکه اجتماعی مجازی
– دوره آموزشی مدیریت شبکه اجتماعی مجازی
• کسب‌وکار اجتماعی (Social Business)
– بازاریابی اجتماعی (بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی مجازی)
– تحلیل شبکه‌های اجتماعی با رویکرد بازارسنجی
– راه‌اندازی شبکه‌های اجتماعی-اقتصادی
– مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی (Social CRM)
– راه‌اندازی باشگاه مشتریان برای بنگاه‌های اقتصادی
– تحلیل شبکه‌های اجتماعی با رویکردهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی
• پیاده‌سازی
– راه‌اندازی شبکه اجتماعی اینترنتی
– راه‌اندازی شبکه اجتماعی سازمانی
– تولید سیستم تحلیل شبکه اجتماعی

برای ارتباط با بخش مشاوره با نشانی support [at] sasadra [dot] com تماس بگیرید.