مخزن اسناد

برای معرفی و آموزش محصولات و نرم‌افزارهای تولیدی این شرکت، اسنادی تهیه شده که از طریق پیوندهای زیر قابل دانلود و دریافت هستند.

نقشه هوشمند صدرا:نقشه هوشمند صدرا

سامانه مدیریت مشتریان صدرا:
سامانه مدیریت مشتریان صدرا

سامانه مدیریت مستندات و دانش صدرا:سامانه مدیریت مستندات و دانش صدرا

سامانه مدیریت محتوای سازمانی صدرا:
سامانه مدیریت محتوای سازمانی صدرا

سامانه درگاه سازمانی صدرا:
سامانه درگاه سازمانی صدرا

 

 

 

در صورت وجود نیازمندی خاص و یا ارائه نظر با ما تماس بگیرید.