دوره مدیریت دانش

آموزش در شرکت سیستم آوران صدرا شامل بخش‌های زیر است:
– دوره آموزشی آشنایی با اصول، مفاهیم و تعاریف مدیریت دانش
– دوره آموزشی آشنایی با اصول، مفاهیم و تعاریف فناوری دانش
– دوره آموزشی مدیریت دانش ۲٫۰ (Knowledge Management 2.0 یا Social KM)
– دوره آموزشی مدیریت دانش ۲٫۵ (Knowledge Management 2.5 یا Mobile KM)
– دوره آموزشی آشنایی با مدیریت دانش ۳٫۰ (Knowledge Management 3.0 یا Semantic KM)
– دوره آموزشی آینده‌پژوهی مدیریت دانش
– دوره آموزشی آشنایی با اصول، مفاهیم و تعاریف مدیریت تجربه
– کارگاه آموزشی مستندسازی تجارب خبرگان
– کارگاه آموزشی ممیزی دانش
– کارگاه آموزشی اندازه‌گیری دانش
– کارگاه آموزشی تحلیل شبکه دانش خبرگان

برای ارتباط با بخش آموزش با نشانی support [at] sasadra [dot] com تماس بگیرید.