دوره تحلیل شبکه اجتماعی مجازی

امروزه پدیده شبکه‌های اجتماعی برخط و کاربرد آنها چنان همه‌گیر شده که کمتر کسی است که با دنیای رایانه و اینترنت، آشنا بوده و نام چند نمونه از آنها را نشنیده باشد. این حجم وسیع کاربران، محتوا و ارتباطات سبب تحولات زیادی گردیده است. هر شبکه اجتماعی، چه به صورت برخط و یا غیر از آن، متشکل از افراد، گروه‌ها و ارتباطات است. اگر شبکه اجتماعی را به صورت یک گراف در نظر بگیریم افراد، گره‌های گراف را تشکیل می‌دهند و نوع رابطه میان آنها مانند دوستی، خویشاوندی، علایق مشترک، تجارت و غیره نیز یال‌های بین گره‌ها را می‌سازند. Gephiبا افزایش گره‌ها و ارتباطات میان آنها شبکه نیز پیچیده‌تر شده و می‌باید برای یافتن درک درستی از آن، به روش‌های تحلیل شبکه متوسل شد.
نرم‌افزار Gephi یک نرم‌افزار متن‌باز بوده و خود را با عنوان Visualization and Manipulation software معرفی می‌نماید. به کمک این نرم‌افزار می‌توان از مزایای تحلیل شبکه و کشف گره‌های تأثیرگذار، اجتماعات در حال شکل، روند تغییرات جوامع و بسیاری مسائل دیگر بهره برد.