سامانه مدیریت محتوای صدرا

امروزه یکی از چالش‌های فراروی سازمان‌های بزرگ، مدیریت و سازماندهی حجم انبوه فایل‌ها و مستندات سازمانی است که سبب روی آوردن این سازمان‌ها به سامانه‌های مرتبط و درخور شده است. از طرف دیگر، مزایای مختلف نرم‌افزارهای متن‌باز، مانند انتقال فناوری و رشد صنعت نرم‌افزار، موجب گردیده حرکتی شتابان به سمت پذیرش این گونه نرم‌افزارها به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، ایجاد گردد. «سامانه مدیریت محتوای سازمانی صدرا» بر پایه محصول پرقدرت و متن‌باز Alfresco که توانایی مدیریت و سازماندهی حجم انبوه مستندات سازمانی را دارد ساخته شده است.

برخی قابلیت‌های این سامانه در ادامه آمده است.

  • مدیریت گردش کار مستندات
  • مدیریت قوانین حاکم بر فضای محتوا
  • سازماندهی امنیت فضای محتوا
  • استخراج دانش سازمانی

برای استفاده از قابلیت‌‌های مدیریت، نمایش و انتشار محتوا از طریق گردش کار می‌توان سامانه مدیریت محتوای Alfresco  را با درگاه سازمانی Liferay، یکپارچه نمود. دو دلیل عمده برای یکپارچگی و استفاده توأمان از آلفرسکو و لایفری، عبارتند از:

  • پیکربندی کتابخانه اسناد لایفری برای نگهداری اسناد در آلفرسکو و با استفاده از CMIS
  • استفاده از پورتلت‌های آلفرسکو برای مدیریت مستندات ذخیره شده از طریق لایفری


دریافت فایل معرفی محصول