دوره درگاه سازمانی

آموزش در شرکت سیستم آوران صدرا شامل بخش‌های زیر است:
– سمینار آموزشی آشنایی با لایفری
– دوره آموزشی کاربری لایفری (Liferay)
– دوره آموزشی سفارشی‌سازی لایفری (Customizing Liferay)
– دوره آموزشی مدیریت درگاه سازمانی (ویژه مدیران و مهندسان فناوری اطلاعات)
– کارگاه آموزشی انتخاب پلتفرم مناسب برای راه‌اندازی درگاه سازمانی
در همین رابطه:
• انتشار کتاب آموزش درگاه سازمانی Liferay

برای ارتباط با بخش آموزش و یا خرید کتاب، با support [at] sasadra [dot] com تماس بگیرید.